Højtryksrensning & højtryksspuling

CA-Gruppen beskæftiger sig med rensning af rør og beholdere samt maskindele ved højtryksrensning. Højtryksrensning er idel til rensning af emner med overflader, hvor det kan være vanskeligt at få adgang til.

Vi har et anlæg hvor rensning af emner med snavs som f.eks. slam og slagger kan håndteres på en forsvarlig og miljørigtig måde. Anlægget er designet til, at vi på miljøvenlig vis kan udskille evt. rester af olie m.f.

Vi arbejder hele tiden på at optimere rensningsprocessen således at, det ønskede resultat til enhver tid opnås gennem miljørigtig håndtering.